OKI C8600 / C8800

Tambor Original Oki C8600 / C8800Tambor Original Oki C8600 / C8800